Peticion

Test petition

Përshëndetje

“Kontrata e Re” është një përpjekje e qytetarëve Shqiptarë, të cilët besojnë që vetëm duke ushtruar të drejtat e tyre kushtetuese dhe ato natyrale mund të ketë shpresë dhe ndryshim për shoqërinë tonë. Heshtja, indiferentizmi dhe nënshtrimi janë aleatë të regjimeve totalitare, kështu që “Kontrata e Re” lufton që Shqiptarët të reagojnë, të marrin pjesë në aktivitete publike, si dhe të marrin përgjegjësitë që u takojnë. “Kontrata e Re”, nuk është një parti politike, nuk është një lëvizje politike dhe nuk synon pushtetin. “Kontrata e Re” është një qëndrim i ri dhe i organizuar i qytetarëve Shqiptarë dhe një përpjekje e organizuar, e cila synon sensibilizimin e shoqërisë për t’i dhënë zgjidhje disa çështjeve më të rëndësishme të shoqërisë sonë. Më poshtë kemi rreshtuar disa pika për të cilat, të gjithë mbështetësit e Kontratës së Re, besojnë që mund të zgjidhen dhe mbajnë në vetëvete çelësin e çeljes së një ere të re për shqiptarët.

%%your signature%%Faleminderit
0 signatures

Share this with your friends:

   

%d bloggers like this: